Nyheder

Teknologien kører de danske værksteder over!

De danske autoværksteder bliver i disse år kraftigt udfordret. Både markant lavere priser i vores nabolande samt sikrere biler og øget konkurrence er med til at presse de danske mekanikere. Branchen peger selv på, at der er brug for øgede investeringer, der kan hæve produktiviteten væsentligt, hvis danske arbejdspladser skal fastholdes i de kommende år.

Sikrere biler gør tilværelsen usikker for danske mekanikere

Det er især et hurtigt faldende antal færdselsuheld, der er med til at udfordre de danske mekanikere. Imellem 2011-2014 faldt antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken med 20%, fra 50.000 til 40.000 tilfælde, hvilket også har resulteret i såvel færre som mindre alvorlige skader end tidligere.

Dette skyldes både at hovedparten af bilerne på de danske veje på kort tid er blevet lang mere sikre og samme tendens forventes at fortsætte i fremtiden.

Blandt andet vil biler med automatiske bremseegenskaber blive langt mere udbredt indenfor nær fremtid og med introduktionen af flere selvkørende biler, der selv holder afstand til de øvrige billister, forventes det at antallet af trafikuheld i Danmark vil falde yderligere.

De stigende antal fusioner imellem støre bilproducenter har også sendt både antallet og priserne på reservedelle i bund på internationalt niveau, hvilket har tilskyndet øget konkurrence i markedet.

Som en sidste har en række danske forsikringsselskaber, som resultat af det fladende antal færdselsuheld, i flere tilfælde presset på for, at fordels værkstederne kan levere bedre priser til kunderne.

Lavere priser i både i udlandet og på internettet

Udover de sikrere biler udfordres de danske værksteder også af konkurrence fra især både tyske og svenske grænseværksteder, da flere og flere danskere vælger at få foretaget syn i enten Sverige eller Tyskland, hvor priserne ofte er langt lavere end herhjemme.

Den øgede digitalisering er også med til at udfordre de danske værksteder. I de senere år er et stort antal webshop kommet til, hvilket har været med til at presse de danske værksteder på salget alt fra især reservedele, kølervæske og parkometre.

Den øgede e-handel har dermed budt på flere konkurrenter i modsætning til før, hvor markedet var delt imellem store kæder som T-Hansen og de mange lokale værksteder.

Selvom den hårde konkurrence har fået de danske værksteder til at banke priserne ned, forventes det fortsat, at produktiviteten skal sættes i vejret, ligesom der vil skulle leveres en endnu bedre service end det er tilfældet i dag, for at vinde nogle af de mange tabte kunder tilbage.

Mere teknologi på værkstederne skal øge produktiviteten

En af måderne hvorpå produktiviteten kan øges er ved at øge mængden af automatisering på værkstederne. Selvom store dele af værkstedsbesøg i dag bliver gjort via maskiner, er der stadig ifølge branchen selv store muligheder for at investere i nye maskiner, der kan være med til at sætte arbejdstempoet i vejeret og dermed være med til at øge produktiviteten herhjemme.

Hermed forventes det, at de danske værksteder vil kunne vinde mange af de kunder tilbage, der får foretaget syn i udlandet. På trods af dette forventer branchen dog, at det samlede antal af autoværksteder vil falde i de kommende år, som følge af den højere produktivitet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *