Guides

Fremtiden er på nettet

Det bliver hele tiden sværere for fysiske butikker, fordi de får massiv konkurrence for internettet. Det smarte ved webshops er, at kunderne kan være ligeglade med, hvor de er henne, da de bare gerne vil have deres produkter, og de vil gerne have dem så hurtigt som muligt. Så er det ligegyldigt, om man sælger whisky eller møbler.

Vil vi stadigvæk have fysiske butikker i fremtiden?

Når du står overfor at vælge, om du skal åbne en fysisk butik eller en webshop, så er det værd at vide, hvad du skal satse på. Det kan til tider være en smule svært.

Fordelen ved en fysisk butik er, at du har kunder, som kommer naturligt forbi den. Hvis du sælger whisky, er det oplagt at have en webshop, da dine kunde allerede kender til de produkter, som du sælger, og derfor er det ikke svært at sælge det på nettet. Du kan se et eksempel på, hvordan man kan gribe det an lige her.

Hvis du har et produkt, som kræver, at kunder ser, hvordan det virker, så kan det være, at du skal tænke mere over det og overveje en fysisk butik.

Pt. ser det ud til, at webshops erobrer markedsandele, men der vil stadigvæk være et marked for fysiske butikker, da der er nogen, som godt kan lide at gå ud i butikker og købe ting, og de kan få varen med det samme.

Hybrid mellem webshop og butik

I dag åbner de fleste fysiske butikker også en webshop, for de ved godt, at hvis de ikke er på det marked, så er der andre, som nok skal gøre det for dem. Derfor er det smartere selv at gøre det.

Den seneste udvikling er også, at webshops åbner fysiske butikker, fordi mange har drømt om at have det, og da man alligevel skal have sine vare et sted, er det en let måde at gøre det på.

I fremtiden kommer vi nok til at se flere webshops, som åbner butikker, fordi det blot er endnu et marked, som de kan være med til at tage andel i. I sidste ende er det hele ideen ved forretning. Netop at tjene penge. Så er det ligemeget, om du gør det ved at sælge whisky eller tøj. Online eller i en butik.

Hvad sker der i USA?

Når vi kigger på det amerikanske marked, så prøver giganten Amazon at gøre fysiske butikker ligegyldige. Det gør de ved at love hurtig levering. I store amerikanske byer kan du få levering inden for 1-2 timer, og det gør, at det pludselig ikke er hurtigere at gå i en fysisk butik.

Det er helt sikkert en udvikling, som vi også kommer til at se i Danmark, da vi har et lille land, og det giver nogle gode muligheder for hurtig levering. I København bliver det klart noget, som kommer til at ske ved de fleste webshops, for der er ingen undskyldning for ikke at gøre det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *