Guides

4 ugers praktik – og Løntilskud i et halvt år

I Danmark har vi et velfungerende system, hvor ledige på dagpenge får betalt et 6 ugers jobrettet kursus af jobcenter og a-kasse.

Kurset skal give de ledige en opdatering på kvalifikationer, de har i forvejen – eller give dem kompetencer inden for helt nye områder.

Formålet er at stille de ledige stærkere i jagten på deres næste arbejdsplads.

Som arbejdsgiver har du mulighed for at blive en del af dette system. Mange uddannelser afsluttes nemlig med en praktikperiode på 4 uger, du kan stille til rådighed.

Du kan se en oversigt over tilgængelige kurser her – måske er det et, der skaber kursister, der passer ind i din virksomhed?

Uddannelse afsluttes med 4 ugers praktik

De 4 uger du har en ledig i praktik betaler du ikke løn for. Det er således ’gratis arbejdskraft’, når du ser bort fra den tid, du bruger på at oplære personen, den mad du betaler, det udstyr de bruger med videre.

4 uger er ikke nok til at medarbejderen for alvor kan nå at skabe værdi i din virksomhed, da oplæringen i sig selv tager flere uger. Du kan være heldig med 2 effektive og producerende uger.

Derfor er det også muligt efterfølgende at få den ledige i løntilskud:

Mulighed for 6 måneders løntilskud

Du har mulighed for at få et job med løntilskud fra det offentlige, hvis du er dagpengemodtager, kontanthjælpsmodtager, på revalidering, sygedagpengemodtager eller førtidspensionist.

Løntilskuddet kan være i op til 6 måneder i en privat virksomhed. Der er en sjælden mulighed for forlængelse efter.

Din arbejdsgiver har mulighed for at få 74,05 kroner per time i løntilskud. Det er et krav, at virksomheden ikke har fyret en medarbejder på almindelig fuld tid for at gøre plads til dig på løntilskud. Der skal være tale om reelle ”ekstra” medarbejdere og ikke erstatning af dem, der betalte fuld skattebillet før.

Som virksomhed betaler du således ikke for de første 4 uger, hvor du oplærer en medarbejder og finder ud af, om denne skal fortsætte bagefter. Hvis du ingenting gør, så er praktikforløbet slut efter de 4 uger og medarbejderen er ikke ansat. Men du kan vælge at fortsætte ansættelsen, hvis du har været tilfreds med medarbejderens indsats for dig.

Gratis arbejdskraft koster tid og penge

Som arbejdsgiver kan det være fristende at tage ledige ind i 4 uger ad gangen og ingenting betale for det.

Det er dog næppe en god forretning. Det kræver lang tid at lære en person op og sikre denne en god oplevelse i din virksomhed.

De efterfølgende 6 måneder på løntilskud er dog tilpas med tid til, det er muligt at tjene penge på medarbejderen. Her betaler du en lav samlet løn på måske 10.000 kroner og får resten refunderet af kommunen – men har en engageret medarbejder på fuld tid.

Dine medarbejdere optjener ikke dagpengeret, mens de er ansat i løntilskud. Det er derfor ikke alle ledige, der ønsker at modtage et jobtilbud betinget af løntilskud. Du kan få rådgivning af din a-kasse. Find en liste over danske a-kasser på OBSDanmark.dk og tag fat i dem herfra.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *